Bedrijfswaarden

 

UmweltBK-Factory ziet zichzelf als een bedrijf met waarden en met oog voor zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn medewerkers en het milieu. Op elk beslissingsniveau richten we onze doelstellingen en acties daarom op die principes die dus integraal deel uitmaken van onze bedrijfsfilosofie.

ENVIRONMENTAL PROTECTION IMPACT

Een milieubewust beleid is een pijler van onze acties als bedrijf. Onze doelstelling: milieubescherming en veiligheid met elkaar verzoenen. Daarom zochten we uit hoe we een permanente opening konden afsluiten, een opening waarlangs heel wat energie verloren gaat, maar die tegelijk essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van liftpassagiers.

Het BlueKit®-systeem is de slimme oplossing voor dit onmogelijke vraagstuk.

In Europa alleen al worden er jaarlijks 180.000 nieuwe liften geplaatst en worden er 140.000 gemoderniseerd, vooral om de energieprestaties te verbeteren. Volgens de laatste EU-rapporten, vertegenwoordigen gebouwen 40% van het totale energieverbruik en zijn ze daarmee de grootste verbruiker in de Europese Unie. Dat aandeel zal de komende jaren geleidelijk dalen als gevolg van de richtlijnen die op nieuwbouw van toepassing zijn.

BK-Factory ziet hierin een enorm potentieel om het energieverlies tot een minimum te beperken dankzij de installatie van het BlueKit-systeem in liftschachten. BK-Factory draagt op die manier bij in de bescherming van het milieu dankzij de inperking van het energieverlies en de verlaging van de CO2-uitstoot.

PIONEERING SOLUTION PROVIDER

Voor de ventilatie van liftschachten worden er continu nieuwe normen en vereisten opgelegd. BK-Factory wacht die aanpassingen niet af, maar ziet zichzelf als een innovatievector. Bij de ontwikkeling van onze producten houden we permanent rekening met alle relevante factoren en passen we nieuwe veiligheids- en kwaliteitsreferenties toe. Dankzij onze jarenlange ervaring pikken we nieuwe trends snel op en zetten die om in producten en prestaties van de toekomst. Zo kunnen onze klanten meteen van de daaraan verbonden economische voordelen profiteren.

Op het vlak van luchtkwaliteitscontrole positioneren we ons als innovatiepionier. Al jarenlang ontwerpen we oplossingen die erop gericht zijn het welzijn van liftpassagiers te verzekeren. Om het energieverbruik binnen in een gebouw te optimaliseren, staan we erom bekend thermisch geïsoleerde ventilatiesystemen voor te stellen.

WE BELIEVE IN PEOPLE

Aandacht voor onze medewerkers is voor ons essentieel. Een open communicatie, team spirit en een sterke verbondenheid maken het ons mogelijk om efficiënte en geoptimaliseerde werkmethodes toe te passen, waarvan uiteraard ook onze klanten profiteren. We investeren bovendien in onze medewerkers dankzij intensieve opleidingen opdat ze continu voldoen aan de hoge eisen die we onszelf stellen.We hebben ons dienstenaanbod verder uitgebreid om u een totaaloplossing te kunnen voorstellen, van advies tot plaatsing, over onderhoud en naverkoopdiensten. Die mensgerichte aanpak staat ook in het contact met onze klanten centraal. We beschikken over handelsvertegenwoordigers in heel Europa en komen steeds naar ú toe om uw behoeften doelgericht af te bakenen.