BlueKit-L-AIO

De “All In One” oplossing

BlueKit-AIO_ZentralEinheit 737x698

Een nieuwe centrale BlueKit® eenheid met een compactere vorm, een vernieuwde ergonomie, een nóg betere modulariteit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten die tot haar succes hebben geleid:

  • eenvoudige montage,
  • naar hartelust te personaliseren,
  • aanpasbaar aan elk type van schacht, aan elk type van aanvullende uitrusting,
  • conform de van kracht zijnde wetgeving en reglementen.