Specifieke vereisten voor België:

1207_drapeau_belgique

Op  21 september 2012 heeft het Belgisch Staatsblad de gewijzigde Koninklijke Besluiten (KB) gepubliceerd  betreffende de  ventilatie van liftschachten. Zie pagina’s 58517-58518, artikels  6.1.2 , 6.1.3 en 6.1.4. De wetgever staat de plaatsing toe van een ventilatiesysteem en beschrijft deze. Anderzijds definieert hij duidelijk de grootte van de aan te brengen openingen naar gelang van het geval. Over het algemeen kan men zeggen dat men, voor bouwvergunningen afgeleverd na 1 december 2012, een ventilatieopening dient te voorzien van 1% van de horizontale schachtoppervlakte. Door de beschrijving van het systeem in dit nieuwe gewijzigde KB is het niet langer vereist een verzoek tot afwijking in te dienen.

Voor complexe gevallen of bij betwistingen is het aanbevolen rechtstreeks contact op te nemen met het Ministerie IBZ (Algemene Directie Veiligheid en Preventie), Waterloolaan 76, 1000 Brussel (Tel. 02 / 557 33 98).

Voor de technische kokers is vanaf nu het KB 5.1.5.1 van 07/12/2016 van toepassing. Daarvoor is het KB van 7.7.1994 gewijzigd dat de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing vastlegt waaraan nieuwe gebouwen moeten beantwoorden. Dit is gepubliceerd op 18.1.2017 in het Staatsblad.

Dit besluit treedt in voege op 1 april 2017 met uitzondering van Artikel 4 dat vanaf 1 december 2016 in voege is getreden.