Intelligente ventilatie voor liftschachten en technische kokers

Kamineffekt Aufzugschacht
Het schoorsteeneffect in de liftschacht

Veiligheid...met energieverliezen

Bovenaan de liftschacht is een opening naar buiten voorzien, die voor de natuurlijke ventilatie van de schacht moet zorgen.

Deze opening is onmisbaar vanuit veiligheidsoogpunt, maar is ook de oorzaak van aanzienlijke energieverliezen. Tijdens de winter dringt de verwarmde lucht uit de verdiepingen immers via de bordesdeuren in de liftschacht door en ontsnapt vervolgens naar de buitenlucht.

De opening is ook voorzien in de technische kokers. Ook die opening heeft een invloed op de luchtdichtheid van het gebouw. Daar moet dan ook rekening mee worden gehouden bij de infiltrometrie- of blowerdoortest.

Intelligent ventileren voor een hogere energie-efficiëntie

Energiebesparing en veiligheid met elkaar combineren - dat is de bestaansreden van het intelligente en autonome BlueKit-systeem. Hiertoe is een ventilatieklep in de buitenopening van de liftschacht of de technische koker ingebouwd, waarmee de luchtdichtheid van het gebouw wordt geoptimaliseerd.

In noodgevallen of wanneer extra ventilatie nodig is, gaat de klep automatisch open.

Oplossing voor liftschacht   Oplossing voor technische koker

Geniet van de BlueKit-effecten Energiebesparingen - Luchtkwaliteit - Veiligheid

  • Betere luchtdichtheid van het gebouw
  • Lagere exploitatiekosten
  • Minder tocht
  • Lagere CO2-emissies
  • Controle van de luchtkwaliteit
  • Veiligheid van de personen

Waarom BlueKit?

  • Gebrevetteerde en gecertificeerde technologie
  • Evolutieve en adaptieve systemen
  • Persoonlijke begeleiding bij uw projecten
  • Kan met elk type lift worden gecombineerd