BlueKit Sleutel-op-de-deur: Projectbeheer, levering, installatie en onderhoud Aan uw zijde in elke fase van uw project


Projectuitwerking en offerte

 

In bestaande gebouwen:

 • Evaluatie van de situatie (positie van de buitenopening, machinekamer, trappenhuis)
 • Meting van de luchtkwaliteit en de thermische beweging in de koker
 • Rekening houdend met de configuratie van het gebouw (technische installaties, elektrische kabels)
 • Verslag waarin de berekening van de afschrijving en de specifieke besparingen van het project worden voorgesteld

In nieuwe gebouwen:

 • Evaluatie van de bouwplannen en uitwerken van een doeltreffend ventilatieconcept
 • Begeleiding bij het ontwerp met geoptimaliseerd bestek op basis van de behoeften
 • Terbeschikkingstelling van DWG-tekeningen/BIM-objecten voor een gemakkelijke integratie in uw bouwplannen

Uitwerking van een gepersonaliseerd aanbod van onze systemen en prestaties


Projectbeheer

 

 • Opstellen van een planning voor de realisatie van het project
 • Organisatie van een plaatsbeschrijving voor de aanvang van de werken
 • Bezorging van de exploitatiedocumenten en de risicoanalyse
 • Coördinatie van de installatie van het systeem en in voorkomend geval coördinatie van de werken met de andere bouwvakken
 • Oplevering van de werken

Levering, montage en indienststelling

 

 • Levering van het materieel
 • Montage en indienststelling

 


Onderhoud en verhelpen van storingen

 

 • Onderhoud en probleemoplossing door opgeleid en gekwalificeerd personeel

 


Uw voordelen

 • Ontwerp, levering, montage en onderhoud
 • Enkele aanbieder
 • Opslag en logistiek door BlueKit verzorgd 

 

 • Montage door gekwalificeerd personeel
 • Diensten over het hele grondgebied 
 • Uw personeel kan met uw core business bezig blijven