Een perodiek onderhoud van uw BlueKit-systeem is vereist!

Een regelmatig onderhoud

Het Koninklijk Besluit van 12/07/2012 schrijft, voor natuuralijke ventilatie- en ontrokingssystemen zoals het BlueKit-systeem, een regelmatige controle voor, zie pagina 83 paragraaf 6.9.5 “Onderhoud, Testen, Controle”. Het onderhoud zorgt voor het goed functioneren van alle componenten

Wie voert het onderhoud uit?

Het door de fabrikant gekwalificeerde en gecertifieerde personeel verzekert een jaarlijks onderhoud met controle van alle mechanische en elektronische componenten van het systeem. De functies zoals intelligente ventilatie en rookdetectie worden getest volgens een vastgelegde procedure

Onze BlueKit erkende installateurs

Voor vragen, hier is uw contact:

Grobben , Els
Name
Els Grobben
Account Manager
Other Addresses
els.grobben@dh-partner.com
+32 471 74 53 15